Základná škola, Staničná 13, 040 01 Košice
+421 55 6256896
zsstanicnake@zsstanicnake.sk

Pasovanie prvákov

Pasovanie prvákov

Stať sa prvákom je veľká vec. I tento rok úlohou prvákov bolo ukázať, čo sa za dva mesiace v škole naučili. V tento slávnostný deň ich navštívila z rozprávkovej ríše mušketierka Klementínka a oboznámila ich s úlohami, ktoré mali splniť. Ukázalo sa, že žiadna z úloh pre deti nepredstavovala ani tú najmenšiu prekážku. Spievalo sa, strihalo, riešilo, cvičilo, súťažilo i viazalo. Po splnení úloh a zložení slávnostného sľubu boli deti pasované a prijaté do školského cechu. Z rúk Klementínky si každý prváčik prevzal certifikát.

Iveta Zeleňáková, vychovávateľka ŠKD