Základná škola, Staničná 13, 040 01 Košice
+421 55 6256896
zsstanicnake@zsstanicnake.sk

02 športová akadémia – zapojte sa do hlasovania

02 športová akadémia – zapojte sa do hlasovania

Milí rodičia, žiaci a priatelia školy,

naša škola sa zapojila do výzvy: O2 Športová akadémia Mateja Tótha. Máme možnosť získať pre naše deti 1. stupňa O2 Športovú akadémiu Mateja Tótha, garantovanú účasť v programe „O2 radostná škola“ alebo interaktívnu tabuľu Cisco Webex Board.
Pomôžte nám hlasovaním za našu školu a hlasujte 1x denne na dole uvedenom linku.
Ďakujeme za všetky vaše hlasy a držme si palce!

PaedDr. Eva Pillárová

Hlasovanie: https://www.akademia.o2.sk/hlasovanie/10772