Základná škola, Staničná 13, 040 01 Košice
+421 55 6256896
zsstanicnake@zsstanicnake.sk

Vesmír vo virtuálnej realite

Vesmír vo virtuálnej realite

Začiatkom októbra k nám do školy zavítala Astro Show. Vybraní žiaci druhého stupňa mali možnosť zapojiť sa do projektu Vesmír vo virtuálnej realite.

Žiaci šiesteho a siedmeho ročníka si vyskúšali prechádzku vesmírom, pohyb po Marse a navštívili ISS – International Space Station prostredníctvom VR okuliarí.

Pre žiakov ôsmeho a deviateho ročníka bola pripravená prezentácia k momentálne veľmi aktuálnej téme Kozmonautika a vesmírny výskum. Premietanie prebiehalo v prenosnom planetáriu, ktoré používa modernú digitálnu sférickú projekciu s priestorovým efektom a kvalitným zvukovým systémom. Na žiakov čakal aj záverečný kvíz za účelom zopakovania nadobudnutých znalostí

Mgr. Veronika Ballová

No Comments

Add your comment