Základná škola, Staničná 13, 040 01 Košice
+421 55 6256896
zsstanicnake@zsstanicnake.sk

#ErasmusDays 2021

#ErasmusDays 2021

V dňoch 14.-15.10.2021 sa naša škola zapojila do osláv programu Erasmus+ ako organizátor jedného z 84 slovenských podujatí, ktoré sa konali v našej krajine tento rok. Celosvetovo sa ich uskutočnilo v 67 krajinách vyše 5000.

Cieľom podujatia bola prezentácia programu Erasmus+ žiakom našej školy, predstavenie projektových aktivít, ich výsledkov a prínosov pre školu, jej žiakov a zamestnancov, ale aj miestnu komunitu, či iné organizácie.

Účastníci oboch aktuálnych projektov (Quixotes against Windmills: Young People dreaming with a New Europe“ a STEAM – Surfing The European Artistic Monuments) sa svojej úlohy zhostili bravúrne. Počas oboch dní s nadšením predstavili žiakom našej školy zrealizované aktivity a podelili sa o svoje zážitky a skúsenosti s programom Erasmus+. Mnohých žiakov tak inšpirovali k zapojeniu sa do podobných projektov v budúcnosti. So svojimi skúsenosťami z dlhodobej mobility sa so žiakmi na diaľku, prostredníctvom videokonferencie, podelili aj naši dvaja deviataci – Saška a Šimon, ktorí sú aktuálne žiakmi partnerskej školy v Španielsku, v meste Logroño. Počas tohto podujatia predstavili svojim španielskym rovesníkom krásy našej krajiny, jej kultúru a históriu.

Sprievodným podujatím týchto dní bola aktivita pod názvom „Zelený Erasmus„, počas ktorej sme v areáli našej školy zrealizovali jesenné upratovanie a na hodinách technickej výchovy vyrobili darčekové predmety z ekologických materiálov.

Počas oboch dní konania podujatia boli na paneloch vystavené fotografie z aktuálnych projektov a v rámci výstavky k dispozícii k nahliadnutiu produkty z čiastkových aktivít.

Veríme, že zapojením našej školy do tejto akcie sme pomohli zviditeľniť Slovensko na mape sveta. Vďaka našim zanieteným žiakom, aktívnym účastníkom našich aktuálnych Erasmus+ projektov, sme určite získali mnohých mladých ľudí, ktorí sa v budúcnosti stanú ich pokračovateľmi a na vlastnej koži pocítia, že byť súčasťou projektu Erasmus+ je naozaj zážitok na celý život 🙂

Za úsilie vynaložené do prípravy podujatia a prezentácie programu Erasmus+  patrí naše poďakovanie žiakom 7.AJakubovi Bronišovi, Zoe Kušnírikovej, Romane Rašiovej , Sarah Nelly Švedovej a našim dvom deviatačkám – Laure Vargovej z 9.B a Tatiane Kullovej z 9.D.

Mgr. D.Lopatníková

koordinátorka projektu Erasmus+