Základná škola, Staničná 13, 040 01 Košice
+421 55 6256896
zsstanicnake@zsstanicnake.sk

Biológia – cyklus besied

Biológia – cyklus besied

Dňa 3.11.2021 sme na našu školu pozvali p. Ing. Zuzanu Šutú zo spoločnosti MP Edukation, ktorá  cyklom vzdelávacích aktivít pod názvom “Dospievam …” zabezpečuje doplňujúce vzdelávanie pre žiakov  ZŠ, gymnázií a SŠ  v problematike vývojových zmien v oblasti bio-psycho-sociálnych aspektov dospievania.

Pre našich žiakov 6., 7., 8. a 9. ročníka sme vybrali témy „Báť sa, či nebáť?“, „Ja a moje ja I. a II.“, „Nestresuj sa stresom“. Táto aktivita je súčasťou projektu „Prevencia  a podpora zdravia“ s podporou mesta Košice, ktorý sme nazvali „Život plný zmien“ – zdravie, radosť a šťastie na našej škole.

Žiakom sa táto aktivita páčila podľa ich reakcií by privítali podobné besedy častejšie.

RNDr. Viera Petnuchová