Základná škola, Staničná 13, 040 01 Košice
+421 55 6256896
zsstanicnake@zsstanicnake.sk

Olympiáda v anglickom jazyku – školské kolo

Olympiáda v anglickom jazyku – školské kolo

Anglický jazyk je na našej škole cudzím jazykom, ktorý sa žiaci učia od prvého ročníka. Potom stačí už len kúsok talentu a úspešní žiaci sa hrnú do anglických súťaží. 25. novembra sa uskutočnilo školské kolo olympiády v anglickom jazyku. Súťažilo sa v dvoch kategóriách.  Kategória 1A je určená pre žiakov 5. až 7. ročníka. Kategória 1B je pre žiakov 8. a 9. ročníka. Prvou časťou olympiády bol písomný test. Úspešní riešitelia postúpili na ústnu časť olympiády. Toto sú celkoví víťazi školského kola.

Kategória 1A

1. miesto: An Vu Chu 7.D

2. miesto: Veronika Zara Beck  5.A

3. miesto: Sandra Feckaninová 7.A

Kategória 1B 

1. miesto: Mia Rose Madliaková  8.C     

2. miesto:  Alexandra Štullerová  9.A

3. miesto:  Sofia Töröková    8.A

Menovaným úspešným riešiteľom anglickej olympiády  srdečne blahoželáme.

Žiaci umiestení na prvých miestach budú našu školu reprezentovať na okresnom kole. Držíme im palce.

PaedDr. Mária Feckaninová