Základná škola, Staničná 13, 040 01 Košice
+421 55 6256896
zsstanicnake@zsstanicnake.sk

Týždeň prírodovedných predmetov 2021/2022

Týždeň prírodovedných predmetov 2021/2022

Od pondelka do piatku v dňoch 8.-12.11. sme na našej škole podporili už 18. ročník „Týždňa vedy a techniky na Slovensku , ktorý každoročne organizuje Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, v spolupráci s Centrom vedecko-technických informácií SR a Národným centrom pre popularizáciu vedy a techniky v spoločnosti.

Cieľom Týždňa vedy a techniky na Slovensku je zlepšiť vnímanie vedy a techniky v povedomí celej spoločnosti, popularizovať a prezentovať ich, vzbudiť záujem mladých ľudí o štúdium vedeckých a technických disciplín, informovať verejnosť o poznatkoch vedy a techniky a o nutnosti podporovať vedu a techniku, ktoré sú základom hospodárskeho a spoločenského pokroku a pomáhajú riešiť globálne problémy a výzvy.

Ako prebiehal tento týždeň na našej škole? Zákonitosti chémie, fyziky, biológie, či geografie žiaci spoznávajú na hodinách pokusmi, pozorovaním, bádaním, či zážitkovým učením… Panie učiteľky učia žiakov vidieť tieto predmety a svet okolo nás v súvislostiach… Pred rokom sme kvôli pandemickej situácii uskutočňovali online aktivity v domácich podmienkach, tento rok taktiež z dôvodu prísnych opatrení boli aktivity realizované priamo v triedach, alebo na online  hodinách chémie, fyziky, biológie a geografie.

Týždeň prírodovedných predmetov pripravili panie učiteľky: Sedláková, Kirešová, Ballová, Jakešová,  Jenčušová, Petnuchová, Kaňuková a Parimuchová.