Základná škola, Staničná 13, 040 01 Košice
+421 55 6256896
zsstanicnake@zsstanicnake.sk

Návšteva partnerskej školy v Užhorode

Návšteva partnerskej školy v Užhorode

Naši žiaci sú na medzinárodné partnerstvá a vzájomnú spoluprácu zvyknutí. Veľmi radi sa do nej zapájajú a zdieľajú tak svoje poznatky, skúsenosti, zážitky i priateľstvá. To, ako sa im páči na našej škole, čo na nej majú radi a ako sa im učilo počas dištančného vzdelávania, písali v listoch adresovaným svojim rovesníkom zo Základnej školy s rozšíreným vyučovaním slovenského jazyka v Užhorode. Keďže sa blížia vianočné sviatky, vyrobili im aj pekné vianočné pozdravy s vlastným prianím.  

    Základnú školu v Užhorode navštívila v týchto predvianočných dňoch pani námestníčka primátora Mgr. Lucia Gurbáľová, ktorá im odovzdala pozdravy našich žiakov a knižné publikácie. Škole sme venovali aj bulletin, ktorý tamojším učiteľom i žiakom približuje život na našej škole, naše úspechy, projekty, akcie, používané metódy a stratégie vo výučbe aj mimoškolské aktivity.

Žiakom z partnerskej školy v Užhorode prajeme veľa síl a nových inšpirácií vo vzdelávaní v tejto neľahkej dobe a tešíme sa na ich návštevu u nás a ďalšiu spoluprácu. Zároveň ďakujeme za vianočné pozdravy z Užhorodu.

Mgr. Dominika Čechová