Základná škola, Staničná 13, 040 01 Košice
+421 55 6256896
zsstanicnake@zsstanicnake.sk

Mikuláš v našej škole

Mikuláš v našej škole

Každý rok sa tešia malé i tie väčšie deti na príchod Mikuláša. Tohto roku to mal Mikuláš dosť ťažké, ale napokon sa mu podarilo na našu školu prísť. A neprišiel sám. Najprv vošli do triedy dvaja anjeli. Deti uvítali a vyzvali, aby na Mikuláša zavolali, a tak ho privolali. Ale čo sa nestalo, namiesto Mikuláša vtrhol do triedy čert! Veľké čierne čertisko s dlhým chvostom a už aj bralo žiakom veci z lavice a stváralo neplechu! Po ďalších volaniach sa nakoniec podarilo Mikuláša privolať. A nevstúpil s prázdnymi rukami, ale priniesol deťom pestrofarebné balíčky plné sladkostí. Prihovoril sa deťom, deti mu povedali básničku alebo zaspievali pesničku. A keďže deti sľúbili, že budú dobré, porozdávali Mikuláš s anjelmi deťom chutné sladkosti. Ďakujeme veľmi krásne všetkým dospelým, inkluzívnemu tímu i rodičom, vďaka ktorým sa podarilo pripraviť pre deti tento milý zážitok a potešenie.