Základná škola, Staničná 13, 040 01 Košice
+421 55 6256896
zsstanicnake@zsstanicnake.sk

Školské kolo ONJ

Školské kolo ONJ

Dňa 26.11. 2021  sa uskutočnilo školské kolo Olympiády v nemeckom jazyku, ktorého sa zúčastnilo 30  žiakov II.stupňa. Súťažilo sa v 2 kategóriách, mladších a starších žiakov. Získané vedomosti a poznatky uplatňovali žiaci vo všetkých formách, každý chcel dosiahnuť, čo najlepšie výsledky. Zvláštnosťou tohto ročníka bol priebeh súťaže, ktorý sa konal  v online priestore celoštátne.

Záujem o súťaž prejavili aj naši PIATACI, získali veľmi pekné umiestnenia a dokonca nás budú reprezentovať v obvodnom kole.

V kategórii 1B – starších  žiakov na III.mieste sa umiestnila Sofia Töröková,VIII.A,  na II.mieste sa umiestnil Jozef Domonkoš, IX.D a na I.mieste  sa umiestnil Matej Macík, VIII.C.  Prví dvaja postupujú do obvodného kola.

V kategórii 1A – mladších  žiakov sa na III.mieste umiestnil Matej Janočko, V.A na II.mieste sa umiestnil Tobias Kuiž, VII.C a na I.mieste sa umiestnila Anna Amália Puchalová,V.C.  Prví dvaja nás budú reprezentovať v obvodnom kole.


Víťazom srdečne gratulujeme a postupujúcim želáme veľa úspechov v ďalšom kole!