Základná škola, Staničná 13, 040 01 Košice
+421 55 6256896
zsstanicnake@zsstanicnake.sk

Kreatívne maľovanie

Kreatívne maľovanie

Naši piataci z XV. oddelenia v školskom klube detí radi maľujú. Tentoraz si vybrali tému z rozprávkových domčekov a spoločne sa pustili do práce.

Šikovné ruky našich detí z ŠKD to zvládli bravúrne, veď posúďte sami.    

Mgr. Jitka Ignácová, vychovávateľka ŠKD