Základná škola, Staničná 13, 040 01 Košice
+421 55 6256896
zsstanicnake@zsstanicnake.sk

Celoslovenské kolo olympiády v ruskom jazyku

Celoslovenské kolo olympiády v ruskom jazyku

Dňa 12. 4.2022 sa konalo celoslovenské kolo olympiády v ruskom jazyku, kde našu školu aj celý Košický kraj reprezentoval náš žiak Jožko Béreš zo 7.D triedy, ktorý obsadil v kategórii A1 úžasné 3. miesto a od 2. miesta ho delili len 2 bodíky! J

Kvôli protipandemickým opatreniam sa celoštátne kolo uskutočnilo opäť online formou, kde žiakov čakala písomná časť a následne ústna časť.

Jožko nám svojim úspechom urobil obrovskú radosť a sme na neho patrične veľmi hrdí!

Veríme, že bude našu školu reprezentovať takým úžasným spôsobom aj naďalej.

Mgr. Sabolová