Základná škola, Staničná 13, 040 01 Košice
+421 55 6256896
zsstanicnake@zsstanicnake.sk

Triedne aktívy

Triedne aktívy

Vážení rodičia,

dovoľte nám pozvať Vás na triedne aktívy, ktoré sa budú konať 7.4. (štvrtok) o 16:00 pre I.stupeň a o 16:45 pre II.stupeň.

Prosíme vás o dodržanie protiepidemických opatrení (respirátor FFP2).

Zároveň vás žiadame o Písomné vyhlásenie návštevníka o bezpríznakovosti (v prípade vstupu RODIČA do budovy školy) – platné od 25.2.2022. Toto vyhlásenie nájdete v svojom konte Edupage. Prosíme o vyplnenie v deň konania do 13:00.