Základná škola, Staničná 13, 040 01 Košice
+421 55 6256896
zsstanicnake@zsstanicnake.sk

Deň vody

Deň vody

Deň vody v ŠKD Každý rok si 22. marca pripomíname Svetový deň vody. Voda má nekonečné množstvo využití a je našou súčasťou už od narodenia. Vedeli ste, že život na zemi sa začal práve vo vode? Aj preto má naša Zem prezývku Modrá planéta. S našimi deťmi sme na tento deň nezabudli, práve naopak sme si pripomenuli, aká je pre nás voda dôležitá.

Deti z XI. oddelenia z 3.C triedy spoločne vytvorili plagát, ktorým poukázali, že bez vody by nebol život, spoločne si vytvorili slzičky, ktoré im zdobili krk počas celého dňa.

Deti z XIII. oddelenia zo 4.B triedy si vytvorili kvapky, do ktorých kreslili, čo pre nich voda znamená. Je pozoruhodné vidieť, aký dôležitý význam má pre nich voda a ako tvorivo sa zapájali do tejto výchovnej aktivity.

Voda je pre nás veľmi vzácna, mali by sme si ju preto vážiť, šetriť ňou a chrániť ju pred znečistením.                                             

K. Hajduková a P. Palaščáková, vychovávateľky ŠKD