Základná škola, Staničná 13, 040 01 Košice
+421 55 6256896
zsstanicnake@zsstanicnake.sk

Ukončenie dlhodobej mobility španielskych študentov v ZŠ Staničná 13

Ukončenie dlhodobej mobility španielskych študentov v ZŠ Staničná 13

V piatok 18.03.2022 sme sarozlúčili s Erasmus+ študentmi zo Španielska, Paulou a Juanom, ktorí strávili v našej škole dva mesiace. Počas tohto obdobia spoznali náš vzdelávací systém, slovenskú kultúru a mnohé zaujímavé miesta našej krajiny. Naši študenti vďaka nim spoznali Španielsko a región La Rioja, z ktorého pochádzajú. Mnohí z nich vďaka nim pochytili aj čo-to zo španielčiny.

Z pobytu v našej škole i krajine si obaja odnášajú mnoho životných skúseností a veľa nezabudnuteľných zážitkov, o ktoré sa už stihli po návrate domov podeliť so svojimi rovesníkmi. Slovensko a slovenská dobrosrdečnosť im prirástli k srdcu. Vďaka svojej osobnej skúsenosti šíria medzi svojimi krajanmi o našej škole a krajine len to najlepšie.

Ďakujeme! Muchas gracias!

D. Lopatníková