Základná škola, Staničná 13, 040 01 Košice
+421 55 6256896
zsstanicnake@zsstanicnake.sk

Olympiáda v ruskom jazyku – krajské kolo

Olympiáda v ruskom jazyku – krajské kolo

Dňa 21.3.2022 sa konalo online Krajské kolo olympiády z ruského jazyka, do ktoré sa aj tohto roku zapojila naša škola v zastúpení dvoch žiakov v dvoch rôznych kategóriách, ktorí nás potešili hneď dvojnásobným spôsobom!

Jožko Béreš zo 7.D triedy obsadil v KK ORJ úžasné a nádherné 1. miesto, takže bude našu školu reprezentovať na Celoslovenskom kole olympiády z ruského jazyka v dňoch 12.-13.4.2022, ktoré sa kvôli protipandemickým opatreniam uskutoční opäť online formou.

Aďka Kovalčiková z 9.B triedy dokázala aj napriek blížiacim sa „monitorovým skúškam“ obsadiť na Krajskom kole úžasné 2. miesto a reprezentácia školy na celoslovenskom kole jej ušla len o 10 bodov!

Veľmi sa tešíme z úspechov našich žiakov, sme na nich nesmierne hrdí a Jožkovi budeme držať prsty na Celoslovenskom kole olympiády z ruského jazyka! J Mgr. Sabolová