Základná škola, Staničná 13, 040 01 Košice
+421 55 6256896
zsstanicnake@zsstanicnake.sk

Zdieľanie skúseností z dlhodobej mobility programu Erasmus+

Zdieľanie skúseností z dlhodobej mobility programu Erasmus+

V stredu 16.03.2022 sa v rámci prezentačného semináru Erasmus+ podelili s učiteľmi a žiakmi našej školy o svoje skúsenosti z dlhodobej mobility štyria účastníci projektu Quixotes against Windmills: Young People dreaming of a New Europe.“

Španielski študenti Paula a Juan, ktorí sa zúčastnili mobility na Slovensku v mesiacoch január – marec 2022, nám v úvode stretnutia predstavili svoju krajinu, región a školu. Spolu s našimi deviatakmi, Saškou a Šimonom (účastníkmi mobility v Španielsku v jeseni 2021) porozprávali o svojich skúsenostiach zo života a štúdia v hostiteľskej krajine a škole a predstavili tiež prínosy účasti na dlhodobej mobilite.

Spoločne porovnali oba školské systémy a podelili sa o to, čo by z fungovania hostiteľských škôl  radi privítali v tej svojej.

Všetkým štyrom ďakujeme za príjemné strávené popoludnie a zaujímavé informácie, o ktoré sa s nami podelili. Želáme im, aby získané medzinárodné skúsenosti využili vo svojom ďalšom živote.

D.Lopatníková