Základná škola, Staničná 13, 040 01 Košice
+421 55 6256896
zsstanicnake@zsstanicnake.sk

Zbierka pre Ukrajinu

Zbierka pre Ukrajinu

Milí rodičia, pedagógovia, žiaci,

naša škola vyjadruje plnú podporu a solidaritu obyvateľom Ukrajiny humanitárnou zbierkou potrebných vecí. Chceli by sme sa Vám aj touto cestou srdečne poďakovať za humanitárnu pomoc pre našu družobnú 1. Základnú školu v Užhorode.

Na našej škole pravidelne organizujeme charitatívne zbierky pre ľudí bez domova a matky s deťmi zo sociálne znevýhodneného prostredia. Opätovne ste dokázali, že máte otvorené srdce a ochotu všemožne pomáhať ľuďom v núdzi. Toto Vaše gesto určite zanecháva vo Vás a následne aj vo Vašich ďeťoch a žiakoch hlbokú stopu ľudskej spolupatričnosti a ochotu vždy pomôcť tým, ktorí sú ťažko skúšaní. Dúfam, že tento pocit z nás všetkých nikdy nevyprchá. Ešte raz – obrovská vďaka!

Koordinátorky zbierky a Žiacky parlament školy