Základná škola, Staničná 13, 040 01 Košice
+421 55 6256896
zsstanicnake@zsstanicnake.sk

Úspech nášho časopisu Staničiarik

Úspech nášho časopisu Staničiarik

V tomto školskom roku sme zapojili do súťaže náš školský časopis Staničiarik. Napriek sťaženým podmienkam v súvislosti s ochorením Covid – 19 nás veľmi teší, že tvorivá práca našich žiakov a ochota písať či prezentovať svoje schopnosti v školskom časopise sa stretla s ocenením a získali sme čestné uznanie. Do súťaže sa zapojilo 190 školských a triednych časopisov a ich kvalita bola veľmi vysoká a profesionálna. Sme radi, že sa z toľkého množstva časopisov dostal do pozornosti aj náš Staničiarik. Chceme tým vyjadriť vďaku všetkým našim žiakom – prispievateľom a povzbudiť ich aj naďalej v tvorivej práci, pretože má veľký zmysel nielen pre radosť z ocenenia, ale aj pre ich všestranný a umelecký rozvoj.

S vďakou 

Mgr. Dominika Čechová – vedúca redakčnej rady časopisu pre 2. stupeň 

a Mgr. Martina Sarnovská – vedúca redakčnej rady časopisu pre 1. stupeň.