Základná škola, Staničná 13, 040 01 Košice
+421 55 6256896
zsstanicnake@zsstanicnake.sk

Deň Zeme v ŠKD

Deň Zeme v ŠKD

Deň Zeme je deň venovaný našej Zemi.

Každoročne sa koná 22. apríla. Pri tejto príležitosti sa uskutočnil v Školskom klube detí kvíz, prostredníctvom ktorého si deti mali možnosť hravou formou preveriť svoje vedomosti z ochrany životného prostredia. Deti riešili pracovné listy, hádanky, rébusy, skladali puzzle… V skupinách pracovali na spoločnom plagáte ku Dňu Zeme. Prezentovali návrhy ako môžu svojím správaním Zem a životné prostredie chrániť. Hrou sa im podarilo splniť všetky úlohy.  Za odmenu dostali diplom a sladkú odmenu.

Životné prostredie je dar pre ľudí…a preto si našu ZEM chráňme každý deň!

Pripravila p. vychovávateľka Romana Borošová