Základná škola, Staničná 13, 040 01 Košice
+421 55 6256896
zsstanicnake@zsstanicnake.sk

Prírodná exkurzia 7.B a 7.C triedy

Prírodná exkurzia 7.B a 7.C triedy

Dňa 06.04.2022 sa žiaci siedmeho ročníka, triedy 7.B, C zúčastnili prírodovednej exkurzie.

Naša cesta začala návštevou vodnej priehrady BUKOVEC.  O stavbe, význame a fungovaní vodnej priehrady nás informoval pán Ing. Mazac. Po prednáške nasledovala prehliadka šácht priehrady a následne sme si vyšliapali 210 schodov do vyhliadne v strede  priehrady. Bol to veľký zážitok.

Naša cesta pokračovala ďalej  do obce Jasov, kde sme navštívili Jasovskú jaskyňu. Päťdesiat minútová prehliadka ubehla rýchlo a videli sme všetky krásy jaskyne. Našu pozornosť upútali pagodovité stalagmity, stalagnáty, „kamenné“ vodopády, bubny, brčká a iné. Teplota vzduchu v jaskyni dosahuje 8,8 až 9,4 °C, relatívna vlhkosť 90 až 98 %.  Mali sme šťastie a na vlastné oči sme videli množstvo netopierov – podkovára veľkého a podkovára malého. Jaskyňa je jedným z najvýznamnejších zimovísk podkovárov na Slovensku.

Cestou späť do školy sme boli unavení, no plní zážitkov a nových vedomostí.

RNDr. Andrea Sedláková