Základná škola, Staničná 13, 040 01 Košice
+421 55 6256896
zsstanicnake@zsstanicnake.sk

Projekt Erasmus+ KA229 “STEAM”

Projekt Erasmus+ KA229 “STEAM”

Pondelok 4.4.2022

Ranná prehliadka mesta Košice s pánom Kolcúnom

Privítanie Erasmus partnerov v našej škole

Privítanie hostí v Historickej radnici v Košiciach

City Game – Hľadanie Košického pokladu

Utorok 5.4.2022

Ľubovniansky hrad a skanzen

Štrbské pleso

Levoča

Spišský hrad

Streda 6.4.2022

Ľudové dielne v škole

Obed v školskej jedálni

Ochtinská aragonitová jaskyňa

Večera v Kechneci

Štátne divadlo Košice – balet Rómeo a Júlia

Štvrtok 7.4.2022

Hotel Yasmin – Rozlúčková večera

Ľudový súbor Hanička

Piatok 8.4.2022

Steel Park

Zmrzlina a káva v meste

Potulky mestom a nákup suvenírov