Základná škola, Staničná 13, 040 01 Košice
+421 55 6256896
zsstanicnake@zsstanicnake.sk

Olympiáda ľudských práv

Olympiáda ľudských práv

V utorok 26.4.2022 sa naši ôsmaci stretli pri mimoriadnej udalosti. Súťažili totiž

na OLYMPIÁDE ĽUDSKÝCH PRÁV.

Každú ôsmacku triedu reprezentovalo trojčlenné družstvo, ktoré muselo preukázať vedomosti z obsiahlej tematiky ľudských práv, s ktorými sa práve naši ôsmaci podrobnejšie oboznamujú na hodinách Občianskej náuky.

Pod vedením pani učiteľky Mgr. Sabolovej, ktorá olympiádu organizačne pripravila, sa súťažiaci popasovali v troch kolách s rozoznávaním situácií, v ktorých boli porušované základné ľudské práva a slobody. Súčasťou boli aj vedomostné otázky, v ktorých museli žiaci preukázať znalosti aj o dokumentoch ĽP ako aj o inštitúciách, ktoré sa ĽP zapodievajú.

            Ďakujem všetkým súťažiacim, skvelému publiku žiakov 8.B a samozrejme pani učiteľke Sabolovej za príjemne a užitočne strávený čas, ktorý  našim žiakom rozšíril  ich poznatky o ľudských právach v čase, keď sme svedkami ich stáleho porušovania vo svete.

Výsledky :

1.miesto         8.D      tím: Petronela Klubertová, Alex Maxim Golský, Kristián Póša

2.miesto         8.B       tím: Stanislav Masnyk, Šimon Tarjányi, Lujza Agáta Hedvigová           

3.miesto         8.A      tím: Alexandra Novotná, Martina Jiroušková, Sofia Töröková

Mgr. Schmidtová