Základná škola, Staničná 13, 040 01 Košice
+421 55 6256896
zsstanicnake@zsstanicnake.sk

Slávik Slovenska 2022 – školské kolo

Slávik Slovenska 2022 – školské kolo

V dňoch 21. apríla a 26. apríla sa uskutočnilo školské kolo súťaže v speve slovenských ľudových piesní Slávik Slovenska. Sme naozaj radi, že sme si po dvoch rokoch online formy mohli naživo vypočuť našich talentovaných žiakov a žiačky. Obzvlášť nás potešil ich obrovský záujem o folklór, pretože sme mali až 54 účastníkov. Súťažiaci predviedli úžasné spevácke výkony a bolo naozaj ťažké vybrať tých najlepších. Popasovali sme sa však s tým a napokon sme rozhodli takto:

  1. kategória ( 1. – 3. ročník), 28 účastníkov

1. miesto: Alena Capeková 2.A

2. miesto: Nelka Petrová 1.A, Anna Vaľová 2.C, Lara Hribová 2.D

3. miesto: Nataša Szadziul 1.D, Petra Talánová 3.B, Eliška Ďulová 3.B

  • kategória (4. – 6. ročník), 22 účastníkov

1. miesto: Zuzana Capeková 4.C

2. miesto: Kristína Doľáková 5.B, Paulína Ďulová 5.B, Vanda Hodinová 4.D, Tamara Fialová 4.C

3. miesto: Stela Vincejová 6.B, Soňa Sára Kobyľanová 4.C, Max Píro 5.C, Tamara Hennelová 5.C

  • kategória (7. – 9. ročník), 4 účastníčky

            1.miesto: Viktória Sarnovská 8.C

            2.miesto: neudelené

            3.miesto: Natália Nemčíková 7.A

Všetkým zúčastneným ďakujeme za príjemný zážitok. Sme presvedčení, že aj vďaka nim sa ľudové tradície budú uchovávať aj naďalej. Oceneným srdečne blahoželáme a víťazkám Alenke, Zuzke a Viktórii prajeme radostné a úspešné spievanie na okresnom kole, ktoré sa uskutoční 12. mája.

Vyučujúci hudobnej výchovy