Základná škola, Staničná 13, 040 01 Košice
+421 55 6256896
zsstanicnake@zsstanicnake.sk

Krajské finále dramaticko-umeleckej súťaže Jazykový kvet 2022

Krajské finále dramaticko-umeleckej súťaže Jazykový kvet 2022

V tomto školskom roku sme sa do súťaže JAZYKOVÝ KVET zapojili s dvomi príspevkami v anglickom jazyku.

Dňa 29.4. 2022 sme sa zúčastnili na krajskom finále tejto súťaže.

Marek Vranec, žiak 4.A triedy reprezentoval našu školu v kategórii poézia a próza, Vlastná tvorba. Na súťaž ho pripravila a text prekladala p.uč. Feckaninová. Marek sa umiestnil na úžasnom 1.mieste a postupuje do celoslovenského finále.

Tatiana Hoppanová z 3.B triedy pod vedením p.učiteľky Slávikovej bola tiež veľmi úspešná a za svoj prednes v Prevzatej tvorbe získala krásne 2. miesto.

Obom žiakom blahoželáme!

Mgr. Eva Sláviková