Základná škola, Staničná 13, 040 01 Košice
+421 55 6256896
zsstanicnake@zsstanicnake.sk

Recyklovanie nás baví v ŠKD

Recyklovanie nás baví v ŠKD

Príroda sa v mesiaci apríl zelená, rozvoniava, prebúdza. Vtáčiky vidieť a počuť oveľa viac ako v predošlé mesiace. Lesy a lúky volajú do prírody. Preto iste nie je náhodou, že mesiac apríl je mesiacom lesov, máme v ňom svetový deň vtáctva a vyvrcholením je Deň Zeme.

               Aj my v našich oddeleniach ŠKD sme sa preto ,viac ako inokedy , venovali prírode a ochrane životného prostredia. Prebiehali rôzne aktivity, cieľom ktorých bolo viesť deti k láske k prírode a potrebe ju chrániť. Jednou z najobľúbenejších je aj akcia „recyklovanie nás baví“. Deti si pri tejto aktivite uvedomujú, že aj veciam, ktoré by inak skončili v koši, môžu dať ešte druhú šancu. A tak neváhali a popustili uzdu fantázii. Z odpadového materiálu tak vznikali rôzne hrady, kvetináče, ozdoby, zvieratká a mnoho ďalších výtvorov. Dobre sa pritom zabavili a výrobky spolužiakov z iných tried si mohli pozrieť na spoločnej výstavke.

Vychovávateľky ŠKD, PhDr. J.Auer Sapolová a Mgr. V. Špišáková Revická