Základná škola, Staničná 13, 040 01 Košice
+421 55 6256896
zsstanicnake@zsstanicnake.sk

Deň matiek – slávnostná akadémia

Deň matiek – slávnostná akadémia

Milá mamka, milý ocko.. ľúbime vás… To je to najkrajšie, čo môžu deti svojim rodičom povedať. 

Štvrtkové popoludnie sa v Historickej radnici nieslo v znamení lásky detí k rodičom. Naši žiaci si spolu s pani učiteľkami a pani vychovávateľkami pripravili krásny program pre svoje mamky a ockov. Piesne, básne, tance a scénické pásma nielen rozveselili, ale občas aj dojemne rozplakali mnoho očí. 

Chceme sa poďakovať všetkým, ktorí sa podieľali na príprave tohto nádherného podujatia, všetkým účinkujúcim, skvelým moderátorom- Dorotke, Matejkovi a Sáre a v neposlednom rade nášmu vedeniu, ktoré prijalo pozvanie stráviť čas so žiakmi a ich rodičmi. Pani riaditeľke, PaedDr. Eve Pillárovej, ďakujeme za úprimné a milé slová, ktoré zaiste mnohých z nás zahriali pri srdiečku.

Mgr. Šimcová, PaedDr. Drabantová