Základná škola, Staničná 13, 040 01 Košice
+421 55 6256896
zsstanicnake@zsstanicnake.sk

Týždeň matematiky a informatiky

Týždeň matematiky a informatiky

Od pondelka 23.5. do piatku 27.5.2022 škola žila týždňom matematiky a informatiky. Bol to týždeň plný hlavolamov, úloh, súťaží, ale aj hier a veselých zážitkov. Sily si zmerali takmer všetky triedy druhého stupňa, ale v niektorých súťažiach aj menšie tímy, či jednotlivci.

Hneď prvý deň ráno žiaci počuli v rozhlase Rannú rozcvičku – 5 zaujímavých úloh, ktoré museli do konca vyučovania vyriešiť. K nim sa pridali Úlohy na každý deň – hlavolamy, ktoré žiakov riadne potrápili. Obe aktivity sa opakovali až do piatku.

Od utorka mali žiaci možnosť vyskúšať si povolanie učiteľa a naučiť niečo nové  svojich spolužiakov  – Žiaci učia žiakov.

V stredu po vyučovaní to v škole riadne ožilo, 14 trojčlenných tímov sa zapojilo do Brannej hry. Súťažilo sa na siedmich stanovištiach, kde boli rozložené úlohy ako tangramy, sudoku, puzzle, či úlohy z informatiky. Cieľom bolo splniť všetky úlohy a tak uniknúť z Pevnosti Matik. Žiaci boli neskutoční, bolo vidieť ich bojovnosť a energiu.

Vo štvrtok si chlapci z 9.D pripravili pre 5.-7. ročník prezentáciu na tému Rubikovej kocky. Pre veľkú zvedavosť mladších žiakov sa chlapci pochválili aj zložením kocky za pár sekúnd. Pre viacerých priaznivcov sa uskutočnila poobede aj Súťaž v skladaní Rubikovej kocky. 15 žiakov malo 3 pokusy na čas, ktorý sa spriemeroval. Excelovali starší žiaci (rekord 14 sekúnd), ale ani piatačky sa nenechali zahanbiť.

Piatok patril Logickým hrám. Konečne sa asi všetci žiaci tešili na hodiny matematiky 😊 A poobede sa ešte mohli prísť pozrieť na krúžok Robolab, kde si mohli vyskúšať skutočne naprogramovaných Legorobotov.

Všetky úlohy a body mali žiaci možnosť doplniť o prezentáciu alebo projekt na ľubovoľnú matematickú tému.

Naozaj to bol pestrý týždeň. Zabavili sa nielen žiaci, ale aj my učitelia. Všetkým súťažiacim patrí pochvala a výhercom blahoželáme. Veríme, že o rok sa zase stretneme.

Mgr. Jurková