Základná škola, Staničná 13, 040 01 Košice
+421 55 6256896
zsstanicnake@zsstanicnake.sk

Salámový beh

Salámový beh

Počas pondelka a utorka, 30. a 31. mája, sme si opäť zasúťažili v našom školskom klube. Salámový beh bol zostavený z piatich športových a jednej vedomostnej úlohy. Cieľom bolo získať celú salámu, čo sa podarilo všetkým oddeleniam ŠKD. Všetci sme sa dobre zabavili, zasmiali a zvíťazili. Počasie nám prialo, a tak sme si užili krásne strávený úvod týždňa pri zábavných športových aktivitách.

PhDr. Jana Auer Sapolová, vychovávateľka ŠKD