Základná škola, Staničná 13, 040 01 Košice
+421 55 6256896
zsstanicnake@zsstanicnake.sk

Záverečné stretnutie projektu Erasmus+ v Španielsku

Záverečné stretnutie projektu Erasmus+ v Španielsku

(10.-17.06.2022)

Tak ako všetko, aj medzinárodné aktivity v oboch našich aktuálnych Erasmus+ projektoch majú svoj koniec. V júni sa uskutočnili záverečné stretnutia (Island a Španielsko), na ktorých sme vyhodnotili prínosy európskej spolupráce na všetky zapojené školy.

V rámci realizácie projektu „Quixotes againts windmills –  young people dreaming of a new Europe“ vycestovali počas trvania projektu na dvojmesačnú stáž do partnerských škôl vo Francúzsku a Španielsku štyria žiaci 9.ročníka. V mesiacoch január – marec 2022 spoznali našu školu a krajinu dvaja španielski žiaci – Paula a Juan.

Záverečného stretnutia v júni v Španielsku sa zúčastnili žiaci a učitelia z Francúzska, Slovenska a Španielska. Konalo sa v partnerskej škole Escolapias Sotillo v španielskom meste Logroño (región La Rioja). Z našej školy naň vycestovalo šesť žiakov – Zoe KušnírikováRomana Rašiová zo 7.A, Viktória SarnovskáEma Vargová z 8.C, Adam DurkajŠimon Zeleňák z 9.D.

Počas prvého víkendu sme spoznali miestnu kultúru a históriu prostredníctvom rôznych podujatí, ktoré sa konali v meste Logroño pri príležitosti osláv patróna mesta, svätého Bernabé.

Počas nasledujúcich štyroch dní sme sa spoznávali región La Rioja pešky, s batohom na chrbte. Spolu so žiakmi a učiteľmi z Francúzska a Španielska sme putovali po svätojakubskej ceste (Camino de Santiago), ktorá prechádza týmto regiónom a spoznávali tak jeho krásy. Našu púť sme začali v mestečku Viana, ktoré leží na hranici regiónov Navarra a La Rioja. Práve tu sme zažili niečo z miestnej ľudovej tradície – tzv. Gigantes y cabezudos, niekoľko metrov vysoké figuríny vnútri ktorých sa ukrýva človek, ktorý figurínu prenáša, otáča a tancuje ňou v rytme ľudovej hudby. Často predstavujú historické osobnosti, ktoré sú pre danú oblasť niečím významné.

Camino de Santiago je sieť ciest vychádzajúcich z rôznych krajín, ktoré sa v Španielsku spájajú do jednej. Tá vedie do mesta Santiago de Compostela, ku katedrále, v ktorej sú uložené pozostatky sv.apoštola Jakuba. Táto cesta symbolizuje aj našu vzájomnú trojročnú medzinárodnú spoluprácu. Začali sme ju v troch rôznych krajinách a počas troch rokov sme spoločne smerovali k cieľu – spoznať naše kultúry, vzdelávacie systémy a spôsoby života, navzájom sa inšpirovať, rešpektovať a vzájomne si pomáhať. Naše štvordňové putovanie bolo dôkazom toho, že sa nám to podarilo. Doslova sme sa zjednotili v rozmanitosti J

Počas nášho putovania sme spoznali zaujímavé miesta regiónu la Rioja  – hlavné mesto Logroño, dedinku Navarrete s veľkolepým a nádherne zdobeným chrámom, či mesto Nájera, niekdajšie hlavné mesto Navarrského kráľovstva. Prechádzali sme malebnými mestečkami, rozľahlými vinohradmi, poliami, lúkami, či lesíkmi. Cestu nám ukazovali žlté šípky a symbol svätojakubskej cesty – mušľa. Okrem toho sme sa spoznali navzájom, ale predovšetkým, každý mal príležitosť spoznať aj samého seba J

Naše putovanie sme ukončili po 60 prejdených kilometroch v mestečku Santo Domingo de la Calzada, neďaleko hraníc s regiónom Castilla y León. Dôkazom prejdenej trasy sú pečiatky v našich pútnických preukazoch.

Slávnostné ukončenie tejto medzinárodnej spolupráce sa konalo na radnici mesta Logroño, kde nás privítal pán primátor. Predstavili sme mu naše zážitky a skúsenosti s realizáciou nášho medzinárodného projektu. Naša žiačka Viktória Sarnovská svojim spevom priblížila našim hosťom slovenský folklór. Odovzdanie cetifikátov a zhodnotenie prínosov projektu prebehlo v aule hostiteľskej školy Escolapias Sotillo.

Aj keď sa v tomto roku spolupráca v rámci tohto projektu končí, sme presvedčení, že získané skúsenosti a zážitky obohatili účastníkov projektu natoľko, že ich budú šíriť ďalej a prinesú im osoh v budúcnosti. Vzájomná spolupráca škôl však nekončí, s našimi kolegami a rovesníkmi ostávame aj naďalej v kontakte.

Ďakujeme všetkým, ktorí akýmkoľvek spôsobom prispeli                                   k úspešnej realizácii tohto projektu a jeho aktivít.

D.Lopatníková

koordinátorka projektov Erasmus+