Základná škola, Staničná 13, 040 01 Košice
+421 55 6256896
zsstanicnake@zsstanicnake.sk

Lomihlav a Mamut

Lomihlav a Mamut

Koncom apríla a začiatkom júna sa uskutočnili 2 matematické súťaže Lomihlav a Mamut, organizované Združením STROM pri UPJŠ Košice. Na oba súťaže sa žiaci prihlasujú v niekoľkočlenných tímoch. V danom čase sa snažia vyriešiť správne čo najviac úloh, preto si ich musia medzi sebou vhodne rozdeliť a často aj spolu diskutovať o riešeniach. 

Lomihlav je súťaž pre 4 členné družstvá zložené zo žiakov 7.-9. ročníka. Našu školu reprezentovali 2 tímy:

  1. Tím – L. Kudelková, M. Mach, E. Vargová, E. Kopková
  2. Dream team – J. Domonkoš, A. Durkaj, F. Lipták, I. Mikluš

Do súťaže Mamut sa môžu zapojiť päťčlenné tímy zo žiakov 4.-6. ročníka. Súťaž prebieha zábavno-súťažnou formou a je spojená so športovými hrami.

  1. Staničiari1 – S. Šeňová, J. Ďula, B. Šoltés, H. Petriľák, A. Adamek
  2. Staničiari2 – P. Ďulová, M. Janočko, Filip Sedrik Ďurech, N. Marhulíková, O. Antal

Všetci žiaci jednotlivých družstiev si tieto súťaže veľmi užili, práca v tímoch bola zábavná a navyše v súťaži Mamut obsadili Staničiari2 krásne 8. miesto spomedzi 53 súťažných tímov a vyhrali tak sladkú odmenu a diplom pre našu školu.

p. uč. Jurková