Základná škola, Staničná 13, 040 01 Košice
+421 55 6256896
zsstanicnake@zsstanicnake.sk

Mesto Košice deťom

Mesto Košice deťom

Mesto Košice v rámci starostlivosti o mimoriadne nadané a talentované deti každoročne realizuje projekt „Mesto Košice deťom“. Jeho súčasťou je slávnostné oceňovanie žiakov základných škôl, základných umeleckých škôl a CVČ, ktoré má vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti. V tomto šk. roku sa uskutočnilo 27.6.2022 v priestoroch Kulturparku.

Program bol rozdelený do viacerých častí. V úvode sa prítomným prihovoril p. primátor Ing. Jaroslav Polaček, ktorý vyjadril vďaku a obdiv oceneným žiakom a ich pedagógom. V druhej časti boli vyzvaní a ocenení všetci nominovaní žiaci, vrátane premiantov školy. Získali diplom za úspešnú a vzornú reprezentáciu mesta Košice a vecné dary. Z našej školy to boli žiaci: Sára Štofanová z 8.B, Jozef Béreš zo 7.D, Théo Collange zo 6.C, Lara Baňacká z 5.A a Zuzana Capeková zo 4.C triedy.

Na záver vystúpil so svojím hudobným programom spevák Lukáš Adamec. Oceneným žiakom srdečne blahoželáme a veríme, že ich príklad povzbudí a motivuje aj ďalších.

Mgr. Dominika Čechová