Základná škola, Staničná 13, 040 01 Košice
+421 55 6256896
zsstanicnake@zsstanicnake.sk

Slávnostné ukončenie školského roka 2021/2022

Slávnostné ukončenie školského roka 2021/2022

Slávnostné ukončenie šk. roka 2021/2022 sa po pandemickom období opäť konalo spoločne na školskom nádvorí. Veselý smiech, pocity radosti z dosiahnutých úspechov v tvárach žiakov sa miešali s hrdosťou rodičov i túžbou po zaslúženom oddychu. A bolo čo oslavovať. V náročnom šk. roku, v ktorom sa naša škola umiestnila na 1. mieste v rámci Slovenskej republiky, bolo aj koho odmeňovať. V slávnostnom príhovore sa pani riaditeľka PaedDr. Eva Pillárová poďakovala všetkým pedagógom za ich prácu a žiakom za ich usilovnosť. Najúspešnejších žiakov odmenila. Učiteľom a žiakom sa prihovorili aj Ing. Radoslav Levčík, predseda Rady rodičov a člen Rady školy,Ing. Ján Godina, podpredseda Rady rodičov a člen Rady školy. Svojou návštevou nás poctili aj JUDr. Alexandra Gareibeh, členka Rady školy a Ing. Katarína Vargová, podpredsedníčka Rady rodičov a členka Rady školy. Žiaci si pripravili aj pekný sprievodný program a za cengotu posledného zvončeka a veľkého potlesku sa rozlúčili s deviatakmi, pre ktorých sa brány základnej školy zatvorili. Všetkým žiakom a zamestnancom školy prajeme krásny oddych a leto plné zážitkov.

Mgr. Dominika Čechová