Základná škola, Staničná 13, 040 01 Košice
+421 55 6256896
zsstanicnake@zsstanicnake.sk

Otvorenie školského roka 2022/2023

Otvorenie školského roka 2022/2023

Vážení rodičia, milí žiaci,

dovoľte, aby som Vás v mene všetkých zamestnancov školy srdečne pozvala na

Slávnostné otvorenie školského roka 2022/23 dňa 05. septembra 2022,

ktoré sa uskutoční na školskom dvore ZŠ Staničná  o 08:30 hod.

PaedDr. Eva Pillárová

Podrobnosti a časový harmonogram si pozrite TU

Potvrdenie o bezpríznakovosti – využite možnosť vyplnenia cez EduPage alebo si stiahnite a podpísané donesie žiak 5.9. a odovzdá triednej učiteľke / triednemu učiteľovi.