Základná škola, Staničná 13, 040 01 Košice
+421 55 6256896
zsstanicnake@zsstanicnake.sk

Slávnostné otvorenie školského roka

Slávnostné otvorenie školského roka

Po dvoch mesiacoch zaslúžených prázdnin sa otvorili aj brány našej školy. Na školskom dvore sa ozýval veselý smiech detí. Žiaci sa tešili na školu, na svojich spolužiakov i na učiteľov. No najviac očakávaní mali žiaci prvých ročníkov, ktorí po prvýkrát prekročili brány naozajstnej veľkej školy. Všetkých žiakov v slávnostnom príhovore privítala pani riaditeľka PaedDr. Eva Pillárová. Na slávnostné otvorenie nového školského roka prišli žiakov pozdraviť aj Ing. Radoslav Levčík, predseda Rady rodičov a člen Rady školy, Ing. Ján Godina, podpredseda Rady rodičov a člen Rady školy. Svojou návštevou nás poctili aj JUDr. Alexandra Gareibeh, členka Rady školy a Ing. Katarína Vargová, podpredsedníčka Rady rodičov a členka Rady školy, PhDr. Viliam KnapIng. Erich Blanár, poslanci mestského zastupiteľstva a Mgr. Adam Očkaják, poslanec mestskej časti Košice – juh. Po krátkom kultúrnom  programe žiaci odprevadili svojich nových spolužiakov – prváčikov do tried. Plní očakávaní začali nový školský rok.

Mgr. Soňa Adamčíková