Základná škola, Staničná 13, 040 01 Košice
+421 55 6256896
zsstanicnake@zsstanicnake.sk

Európsky Deň Jazykov

Európsky Deň Jazykov

Ovládanie jazykov je nevyhnutnosťou a právom každého – toto je jedným z najdôležitejších posolstiev Európskeho dňa jazykov, ktorý sme si 26. septembra pripomenuli na hodinách anglického jazyka.  Žiaci si tvorbou viacjazyčných slovníkov a loga na tričko mali možnosť osvojiť slovíčka aj z iných cudzích jazykov. Poukázali tak nato, že jazykové vzdelávanie je prínosom pre mladých aj starých – aj zopár slov  jazyka krajiny, ktorú navštívite (napr. počas dovolenky), Vám ľahšie umožní nadviazať nové priateľstvá a kontakty.

Mgr. Dominika Maťašová