Základná škola, Staničná 13, 040 01 Košice
+421 55 6256896
zsstanicnake@zsstanicnake.sk

Workshop LEGO Spike Day

Workshop LEGO Spike Day

Dňa 21.9.2022 sa v univerzitnom vedeckom parku TECHNICOM  konali workshopy v oblasti Lego robotiky, ktoré sú súčasťou implementácie projektu SKHU IT EDUCATION. Workshopov sa zúčastnili aj vybraní žiaci (z 9.D triedy – Ptáček, Póša, Čatloš, Orzehowský) a učitelia našej školy.

Workshop pre učiteľov bol v 1. časti zameraný na prácu so stavebnicami LEGO Spike Prime, využiteľných nie len na hodinách informatiky. Druhá polovica workshopu bola venovaná vyučujúcej metóde EDU SCRUM.

Žiaci na začiatku workshopu riešili zadané úlohy pomocou robota, ktorého sami poskladali a naprogramovali. Druhý workshop bol zameraný na „design thinking“. Tímy, ktoré boli zložené zo žiakov z rôznych škôl, mali za úlohu navrhnúť odpočinkový kút v škole, alebo zariadenie izby pre študenta a hráča počítačových hier. V závere workshopu tímy prezentovali svoje návrhy.

Bol to krásne a inšpiratívne strávený deň, ktorý sme si aj my učiteľky, aj žiaci naplno užili. Aj fotky o tom svedčia 😊

Mgr. L. Jurková, Mgr. V. Ballová