Základná škola, Staničná 13, 040 01 Košice
+421 55 6256896
zsstanicnake@zsstanicnake.sk

Pamätný deň holokaustu       

Pamätný deň holokaustu       

Pamätný deň holokaustu  – 9.september  –  nie je len obyčajný dátum v kalendári, bežný deň,  ale  v našej škole je  predovšetkým Dňom úcty k preživšímDňom spomínania. Rozhlasovou reláciou si pripomíname udalosti, ktoré sú  veľmi smutnou súčasťou našej histórie.  Nezabúdame a nikdy nezabudneme… ! „Schindlerov zoznam“, americký autentický film o týchto udalostiach, ktorý sa premieta vo videoprojekcii, rezonuje v triedach  deviatakov ešte veľmi dlho.  Otázky a odpovede nemajú konca.  Príbehy z tohto obdobia zahaľujú súčasnosť.  Je ich veľmi veľa, každý je iný a veľmi smutný…

Návšteva synagógy a Galérie Ľ.Felda – tradíciou našej školy je návšteva týchto nádherných priestorov, ktoré umocňujú atmosféru pamätného dňa. Rozprávanie p. doktorky Teššerovej nás opäť prenáša bližšie k udalostiam z filmu. Mnohé je zrozumiteľnejšie a pochopiteľnjšie. Majster Feld  nám svojimi obrazmi vysvetľuje históriu, odhaľuje skutočnosti, učí a pripomína, že tieto udalosti sa nesmú nikdy viac zopakovať!

Ďakujeme!

Mgr. Zita Meltzerová