Základná škola, Staničná 13, 040 01 Košice
+421 55 6256896
zsstanicnake@zsstanicnake.sk

Týždeň hier a zábavy s AJ

Týždeň hier a zábavy s AJ

Začiatok školského roka je pre všetkých vždy náročný, či už pre rodičov, učiteľov, ale najmä pre žiakov. Prepnúť sa z domáceho a dovolenkového módu do módu pracovného a školského si vyžaduje určitý čas a preto sme si pre Vaše deti na začiatku školského roka pripravili Týždeň hier a zábavy na hodinách anglického jazyka.

V týždni od 12.9. do 16.9.2022 sa žiaci prostredníctvom rôznych hier a zábavných činností ponorili do sveta spoznávania, získavania nových poznatkov a zároveň overovania si už tých získaných.

Prvákov potešili plyšový medvedíci s ktorými zažili počas týždňa rôzne huncútstva sprevádzané kreslením, spevom a tancom. Druháci si vyrobili ORIGAMI – farebné čiapky, ktoré im poslúžili na nadviazanie priateľských rozhovorov so svojimi učiteľmi a spolužiakmi. Tretiaci sa zahrali s plastelínou, z ktorej modelovali jednotlivé písmena abecedy a ponorili sa do sveta hláskovania. Na štvrtákov už čoskoro čaká svet komiksov. Žiaci druhého stupňa si prostredníctvom rôznych zábavných didaktických hier zopakovali učivo minulého ročníka.

Týždeň hier sa nám všetkým páčil. Na hodinách vládla veselá a pohodová atmosféra, ktorá nám verím,  vydrží počas celého školského roka 😊.

Mgr. Oľga Proksová