Základná škola, Staničná 13, 040 01 Košice
+421 55 6256896
zsstanicnake@zsstanicnake.sk

Cezhraničná súťaž žiakov základných škôl „SKHU IT EDUCATON LEGO SPIKE“

Cezhraničná súťaž žiakov základných škôl „SKHU IT EDUCATON LEGO SPIKE“

Dňa 29. septembra 2022 sa žiaci našej školy zapojili do cezhraničnej súťaže v rámci projektu „Zvyšovanie úrovne vzdelávania v IT oblasti žiakov základných a stredných škôl na oboch stranách hranice“. Tentokrát sa súťaž konala u nás v Košiciach. 

Cieľom súťaže bolo čo najrýchlejšie splniť zadané problémové úlohy. Chlapcom sa darilo a našu školu rozhodne nezahanbili. Pochválení za skvelý výkon boli nielen samotnými organizátormi súťaže, no aj ostatnými súťažiacimi. Už teraz sa tešíme na nasledujúce súťaže. Na tomto podujatí nás reprezentovali žiaci 9.C a 9.D triedy – Ronen Čatloš, Kristián Póša, Alexander Vrábel a Douglas Ptáček. 

Mgr.Veronika Ballová