Základná škola, Staničná 13, 040 01 Košice
+421 55 6256896
zsstanicnake@zsstanicnake.sk

Splň si svoj sen

Splň si svoj sen

Každá mladá žena by sa mala slobodne rozhodnúť, čo chce v živote  robiť. Jediným limitom jej snov by mal byť rozsah  jej vlastného úsilia… takto privítala naša byvalá žiačka Miriama Hučková, toho času výkonná riaditeľka košickej divízie IT Valley naše deviatačky na svojej prezentácii v  pondelok 3. októbra 2022. Dievčatá so záujmom počúvali ako sa postupne z malého dievčatka zo základnej školy, ktoré sa vynikajúco učí, venuje sa svojim záľubám,  stáva mladá dáma s vyhranenými názormi, ambíciami dokázať, že človek svojou usilovnosťou a štúdiom môže dosiahnuť veľmi veľa. Na svojom príklade demonštruje, že je to možné a dievčatá majú právo sa rozhodnúť,  čomu sa chcú  v budúcnosti venovať , aby dosiahli svoj cieľ.  Záštitu nad celou akciou robila Inspiring Girls International, ktorá s deviatačkami urobila anketu o ich budúcom povolaní – sne,  videorozhovor o tom, čomu by sa chceli neskôr venovať a kde by chceli pracovať, ale aj o tom, kto sú ich dospelácke vzory nielen z radov VIP.

Mgr. Z. Meltzerová