Základná škola, Staničná 13, 040 01 Košice
+421 55 6256896
zsstanicnake@zsstanicnake.sk

Záverečná konferencia projektu SKHU IT EDUCATION

Záverečná konferencia projektu SKHU IT EDUCATION

Dňa 11.10.2022 sme sa s našou pani riaditeľkou PaeDr. Evou Pillárovou a žiakom 9.D triedy Kristiánom Póšom zúčastnili záverečnej konferencie projektu SKHU IT EDUCATION.  

Projekt sa zameriaval na mládež, ktorá je našou budúcnosťou. Cieľom projektu, ktorý implementovalo EZÚS Via Carpatia s r.o. v spolupráci s mestom Košice a maďarským partnerom Infoklaszter bolo prepájať školy s IT zamestnávateľmi za účelom zamerania sa na praktickú výuku pre ľahšiu uplatniteľnosť žiakov v oblasti zlepšovania STEAM zručností prostredníctvom LEGO robotiky. 

Cieľom Záverečnej konferencie bolo zhrnutie výsledkov celého projektu – cezhraničné Lego robotické súťaže a workshopy pre učiteľov a žiakov v oblasti Design thinkingu a EduScrum.  

V rámci projektu sme pre školu získali ďalšie štyri LEGO Education Spike robotické sety a doplnkové nadstavbové sady k rozšírenej práci v programovaní. Celkovo sme už vďaka tomuto projektu získali 16 základných robotických setov.  

Po úspešnom zapojení týchto stavebníc do výučby na hodinách informatiky počas predchádzajúceho školského roku sme sa rozhodli týmto smerom pokračovať a aj tento školský rok hodláme LEGO sety využiť naplno. 

Veľká vďaka za úspech v tomto projekte patrí žiakom, ktorí sa nielen aktívne zapájali na hodinách, no aj úspešne reprezentovali našu školu na robotických súťažiach doma i v zahraničí. Veľmi pekne ďakujeme chlapci – Alexander Vrábel (9.C), Kristián Póša (9.D), Oliver Orzehowský (9.D), Dougles Ptáček (9.D), Ronen Čatloš (9.D). 

Mgr. Veronika Ballová