Základná škola, Staničná 13, 040 01 Košice
+421 55 6256896
zsstanicnake@zsstanicnake.sk

Minimaratón v ŠKD

Minimaratón v ŠKD

Po Medzinárodnom maratóne mieru  v Košiciach, sa každoročne venujeme celý týždeň Minimaratónu v našom školskom klube detí. Vedieme diskusie s deťmi o zážitkoch z MMM. Vyrábame plagáty, pracovné listy, medaile a keďže nie sme o nič horší ako maratónci,  každý kto mal chuť a náladu, mohol so svojimi spolužiakmi odbehnúť vlastný MARATÓN. Všetkým bežcom ďakujeme za účasť a tešíme sa na ďalší ročník.

Romana Borošová, vychovávateľka ŠKD