Základná škola, Staničná 13, 040 01 Košice
+421 55 6256896
zsstanicnake@zsstanicnake.sk

Beseda s policajtkou – trestnoprávna zodpovednosť

Beseda s policajtkou – trestnoprávna zodpovednosť

Dňa 25.10.2022 našu školu navštívila pani policajtka kpt. Mgr. Denisa Babiarová. Všetci žiaci 9. ročníka mali možnosť zúčastniť sa besedy s pani policajtkou na tému trestnoprávna zodpovednosť detí a mladistvých. V rámci tejto preventívnej besedy sa žiaci okrem iného dozvedeli aj to aký je rozdiel medzi priestupkom a trestným činom, od akého veku sú trestnoprávne zodpovední a tiež aké následky obnáša spáchanie trestného činu. V rámci debaty mali možnosť žiaci s pani policajtkou diskutovať, klásť otázky k tomu čo ich zaujalo. Samozrejme vždy dostali odpovede, často krát pre mnohých prekvapivé odpovede. Na záver mohli na malú chvíľu nazrieť ako to vyzerá v slovenskej väznici pre mladistvých prostredníctvom krátkeho videa.

Deviatakov táto beseda zaujala, za čo patrí pani policajtke veľká vďaka. Tešíme sa na jej ďalšie návštevy v rámci plánovaných preventívnych aktivít.

Mgr. Lenka Kalafusová