Základná škola, Staničná 13, 040 01 Košice
+421 55 6256896
zsstanicnake@zsstanicnake.sk

Predstavenie Počúvaj ma! alebo Ako nestratiť hlavu v mobile

Predstavenie Počúvaj ma! alebo Ako nestratiť hlavu v mobile

Žiaci 4. – 8. ročníka sa dňa 27.10.2022 zúčastnili divadelného predstavenia Počúvaj ma! alebo Ako nestratiť hlavu v mobile, ktoré sa uskutočnilo v starej radnici. Predstavenie bolo venované boju proti násiliu a kyberšikanovaniu, o ktorom je známe, že sa v poslednom období stále viac a viac rozširuje medzi mládežou. Predstavenie bolo pripravené vo forme blízkej žiakom, zahŕňalo tanec, spev, slangové výrazy či témy, ktoré sú medzi žiakmi aktuálne populárne. Vďaka predstaveniu, ktoré pripravilo bábkové divadlo Babadlo, žiaci mali možnosť spoznať formy šikanovania, ktoré nie sú tak zjavné a niekedy môže byť ťažšie ich odhaliť. Taktiež nazreli do vnútra človeka, ktorý je obeťou šikanovania a tak lepšie pochopiť čo prežíva. Po návrate do školy nasledovala v každej triede triednická hodina, počas ktorej mali žiaci možnosť zdieľať svoje pocity a dojmy z predstavenia, diskutovať o tom čo práve videli a čo si z predstavenia vzali. V rámci triednických hodín sa tiež rozprávali o tom ako sa oni cítia vo svojich triedach a čo môžu robiť ak by sa dostali do podobnej situácie, prípadne boli jej svedkami.

Veríme, že predstavenie bolo pre žiakov prínosné a už teraz sa tešíme na ďalšie preventívne aktivitu v priebehu aktuálneho školského roku.

Mgr. Lenka Kalafusová