Základná škola, Staničná 13, 040 01 Košice
+421 55 6256896
zsstanicnake@zsstanicnake.sk

Exkurzia na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika

Exkurzia na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika

V pondelok 21.11.20222 sme navštívili Univerzitu Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. V úvode prehliadky nám predstavili interaktívnu periodickú tabuľku. Zaujímavé bolo, že pri skoro každom prvku bola aj vzorka, čiže sme si vedeli predstaviť ako v skutočnosti dané prvky vyzerajú. Dozvedeli sme sa, že prvky sa riadia takzvaným periodickým zákonom, ktorý vymyslel Dmitrij Ivanovič Mendelejev (tvorca tabuľky) podľa ich atómovej hmotnosti. Prvé miesto predstavuje vodík ako najľahší prvok a v minulosti sa periodická tabuľka končila uránom, ktorý bol v tej dobe najťažším prvkom. Prvky sú delené na periódy podľa stúpajúceho protónového čísla a taktiež ich delíme na skupiny s rímskymi číslami, dokopy máme 16 skupín. Práve teraz sa tam nachádza 118 prvkov. Každý jeden z nich si viete pomocou vstavanej dotykovej obrazovky na interaktívnej periodickej tabuli vysvietiť alebo prehrať rôzne pokusy s daným prvkom . My sme si mali šancu pozrieť pokus s názvom „zlatý dážď“ . Jeho princíp funguje tým, že jodid olovnatý vytvára oranžovožlté kryštály, ktoré sa z roztoku pri vyššej teplote vylučujú a po jeho ochladení na nižšiu teplotu sa začnú tvoriť zlaté lístočky.         

Okrem periodickej tabuľky sme sa boli pozrieť do ich chemických laboratórií. V roku 2016 vypukol na  tejto univerzite požiar pravdepodobne zapríčinený skratom a zhorela strecha a aj časť budovy. Prebehla tam rekonštrukcia, takže my sme mali možnosť pozrieť si už zrekonštruované priestory laboratórií. Ukazovali nám ako vznikajú farby v chémií. Zaujímavosťou pre mňa bolo, že jediná farba ktorá sa nikdy nedá vytvoriť je farba čierna a to preto, lebo pravá čierna vznikne iba keď tam neprenikajú slnečné lúče a tie neprenikajú iba do čiernej diery. Pozerali sme ale ako sa vytvára ružová, červená, zelená, modrá, fialová, žltá… farba.

Celkovo nám rozprávali aj o fungovaní školy a o odboroch ktoré sa tam vyučujú podľa toho či chceme byť zameraný na organickú alebo anorganickú chémiu alebo oboje. Ja som sa dozvedela veľa nových vecí z tejto exkurzie a určite privítam viacej spoznávaco-náučných hodín na ozvláštnenie učiva.

Sarah Nelly  Švedová, VIII.A