Základná škola, Staničná 13, 040 01 Košice
+421 55 6256896
zsstanicnake@zsstanicnake.sk

iBobor 2022

iBobor 2022

Ako každý rok aj tento november sa naši žiaci popasovali s úlohami, ktoré im pripravil iBobor. Úlohy zamerané na logiku, spracovanie informácie, grafy a rôzne iné záludnosti zvládli bravúrne a bez problémov. Niektorí síce úspešní neboli, ale aj tak im všetkým blahoželáme, že sa umiestnili na popredných miestach. iBobor je nepostupová súťaž, ktorá má jedno kolo – celosvetové :). O to viac nás teší to, že niektorí žiaci sa umiestnili na prvých priečkach a zanechali za sebou drvivú väčšinu svojich rovesníkov. Gratulujeme a tešíme sa na ďalší ročník, na ktorý budeme aj usilovne trénovať.

Kategória Drobec (2. a 3.ročník): zúčastnení: 41, úspešní: 12

Kategória Bobrík (4. a 5.ročník): zúčastnení: 77, úspešní: 24, 1.miesto: 1

Kategória Benjamín (6. a 7.ročník): zúčastnení: 48, úspešní: 24

Kategória Kadet (8. a 9.ročník): zúčastnení: 42, úspešní: 31, 1.miesto: 1

Mgr. Zuzana Blašková