Základná škola, Staničná 13, 040 01 Košice
+421 55 6256896
zsstanicnake@zsstanicnake.sk

Ukáž, čo vieš

Ukáž, čo vieš

Náš školský klub opäť pripravil pre deti zaujímavú akciu – Ukáž čo vieš.
Zapojili sa deti z 3.-5. ročníka.
Predviedli sa v činnostiach, ktoré sú im blízke: spev, tanec, hra na hudobný nástroj, gymnastika a kreslenie.
Veľmi nás teší, že máme v ŠKD také šikovné deti.
Vych. E. Nagyová