Základná škola, Staničná 13, 040 01 Košice
+421 55 6256896
zsstanicnake@zsstanicnake.sk

Olympiáda v nemeckom jazyku – školské kolo

Olympiáda v nemeckom jazyku – školské kolo

Dňa 28.11.2022 sa uskutočnilo školské kolo Olympiády v nemeckom jazyku. Súťaže sa zúčastnilo 14 žiakov šiesteho až deviateho ročníka. Sily si zmerali v gramatickom teste, počúvaní s porozumením, čítaní s porozumením a tí najlepší aj v ústnej časti. Všetkým zúčastneným ďakujeme za účasť a výhercom, ktorí postupujú do obvodného kola srdečne blahoželáme. Malý darček a diplomy si žiaci vyzdvihli u pani riaditeľky, ktorá im popriala veľa úspechov do nastávajúceho kola.

Kategória 1A
1. miesto – Anna Amalia Puchalová (VI.A) – postupuje
2. miesto – Matej Janočko (VI.C) – postupuje
3. miesto – Richard Koneval (VI.A)

Kategória 1B
1. miesto – Martina Jiroušková (IX.A) – postupuje
2. miesto – Tobias Kuiž (VIII.C) – postupuje
3. miesto – Viktória Sarnovská (IX.C)

Mgr. Veronika Parimuchová