Základná škola, Staničná 13, 040 01 Košice
+421 55 6256896
zsstanicnake@zsstanicnake.sk

Náboj Junior a Lomihlav

Náboj Junior a Lomihlav

Koncom novembra sa naši žiaci opäť zúčastnili súťaže družstiev Náboj Junior. Obe družstvá v zložení Viktória Sarnovská (9.C), Adam Slávo Ďurech (9.C), Ema Vargová (9.C), Eva Kopková (9.C) a Karin Ela Bačová (8.D), Jozef Béreš (8.D), Sarah Nelly Švedová (8.A), Martina Jiroušková (9.A) sa nedali zahanbiť a celú súťaž sa držali na popredných miestach. Okrem vedomostí z matematiky a fyziky si precvičili aj logické myslenie a prácu v tíme. Za reprezentáciu školy im veľmi pekne ďakujeme a už teraz sa tešíme na ďalší rok.

Podobnou súťažou 4-členných tímov je aj súťaž Lomihlav, v ktorej úlohou tímov je správne vyriešiť čo najviac matematických úloh a bonusov vo forme hádaniek a hlavolamov, ktoré v priebehu súťaže žiaci postupne získavajú. Našu školu na tejto súťaži v decembri reprezentovali 2 družstvá:

  1. Martina Jiroušková 9.A, Ema Vargová 9.C, Eva Kopková 9.C, Marko Petrov 8.C,
  2. Hugo Havaši 9.C, Douglas Ptáček 9.D, Samuel Šedovič 8.B, Jozef Béreš 8.D.

I keď naše tímy nezískali popredné umiestnenia, tak určite prežili deň plný dobrej nálady, kedy mali možnosť naučiť sa niečo nové zábavnou formou, porovnať svoje sily s ostatnými a možno aj nadviazať nové priateľstvá.

Mgr. Ballová, Mgr. Jurková